Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Sgroliwch i lawr am ddigwyddiadau a gweithdai 'Gwnaed a gwlân' sydd i ddod. Mae rhain i gyd am ddim i'w mynychu er mwyn cynnig cyfleoedd dysgu a rhyngweithio. Oes gennych ddiddordeb cynnal gweithdy neu eisiau cynnig pwnc? ebostiwch ni ar gwlan@mentermon.com
Mae recordiadau o ddigwyddiadau ar-lein blaenorol Gwnaed â Gwlân ar gael ar ein YouTube..

 

Sgroliwch i lawr am wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau eraill sydd yn cael eu cynnal ledled Cymru.

C_1762_0089

08/05/23

12:00 ymlaen

Digwyddiad Ychwangeu Gwerth at Wlân

Fferm Parlla Isaf. Rhoslefain, Tywyn, Gwynedd LL36 9NF

Byddwn yn ymweld a fferm John a Gillian Williams yn Tywyn ar gyfer ein digwyddiad ' Ychwanegu gwerth at wlân' ar yr 8fed o Fehefin o 12yh ble fydd y defaid yn cael eu cneifio a bydd arddangosfa byw o'r camau maent yn eu cymeryd er mwyn ychwanegu gwerth at y gwlân.
 
Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfle rhwydweithio dros ginio am 12:00 gyda cyflwyniadau yn dechrau am 13:00 ac arddangosiadau byw i ddilyn.

I fynychu'r digwyddiad gyrrwch ebost at gwlan@mentermon.com erbyn dydd Iau y 25ain o Fai. Gobeithiwn eich gweld chi yno!

I fynychu, plis gyrrwch ebost at: gwlan@mentermon.com

20160717_171230

27/05/2023

10:00 - 16:00

Gweithdy ffelt am ddim

RhydymainNeuadd Bentref, Rhydymain, Wales, LL40 2AS

Ewch â'ch ffelt ymhellach trwy archwilio technegau gwrthsefyll, crebachu, a sut i weithio cnu cadarn i greu potiau 3D, codennau, neu hyd yn oed sliper. Bydd hyn yn gofyn am lawer o rowlio, byddwch yn barod!

This will require a lot of rolling, be prepared!

Digwyddiadau eraill sydd yn ymwneud â Gwlân

Dyma ddigwyddiadau a gweithdai eraill sydd i ddod.
Ydych chi'n cynnal digwyddiad neu weithdy? Os hoffech gael eich cynnwy, gyrrwch y manylion atom gwlan@mentermon.com

Untitled design (15)

Free Workshops / Gweithdai am ddim

hwb pentredwr Hub

Mae Hwb Pentredwr yn cynnig llawer o weithdai gwlân am ddim.
Cliciwch ar y bwtwm isod i gael eich cyfeirio at eu tudalen gweithdai.

cyWelsh