Profi Gwlân Am Ddim

Rydym yn cynnig profion gwlân am ddimi ffermwyr yng Nghymru. Mae profion gwlân yn gallu eich helpu i wneud penderfyniadau bridio er mwyn gwella ansawdd a gwerth eich gwlân.

Archebwch Becyn Profi Gwlân Am Ddim Yma

Ffurflen

CYDYMFFURFIAD GDPR: Noder mai Menter Môn Cyf sydd yn casglu a derbyn eich gwybodaeth at bwrpas y cynllun 'Gwnaed â Gwlân'. Rydym yn casglu'r wybodaeth yn unol a'ch caniatâd chi. Ni fyddem yn rhannu eich manylion cyswllt yn gyhoeddus. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i eraill heb eich caniatad. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth hyd at Mehefin 2033 yn unol a rheolau ariannu UE/LlC.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am brofion gwlân. Mae hefyd recordiad o weminar Dr Courtney Pye o'r Wool Testing Authority ar ddadansoddi eich canlyniadau profi gwlân.

cyWelsh