Gwnaed a Gwlân - Cofrestru eich diddordeb

Nôd 'Gwnaed a Gwlân' yw gwella dealltwriaeth pobl o'r ffibr gwych hwn, cefnogi atebion arloesol i heriau sy'n wynebu'r gadwyn gyflenwi, hwyluso cynnyrch newydd, a hwyluso cydweithio ar draws y gadwyn gyfan - "O'r Cnu i'r Cynnyrch"

Mae'r prosiect am weithio gyda phobl a busnesau i wireddu potensial gwlân fel deunydd naturiol, cynaliadwy ac amlbwrpas.

 

This is an opportunity to express your interest in the scheme - NOTE: By completing this form you are agreeing to receive information about this particular scheme over the lifetime of the project, until you have notified us otherwise.

Ffurflen
CYDYMFFURFIAD GDPR: Noder mai Menter Môn Cyf sydd yn casglu a derbyn eich gwybodaeth at bwrpas y cynllun 'Gwnaed â Gwlân'. Rydym yn casglu'r wybodaeth yn unol a'ch caniatâd chi. Ni fyddem yn rhannu eich manylion cyswllt yn gyhoeddus. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i eraill heb eich caniatad. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth hyd at Mehefin 2033 yn unol a rheolau ariannu UE/LlC.

cyWelsh