Map Melinau Gwlân Cymru

Yn ei anterth yn y 19eg ganrif, roedd tua 300 o felinau gwlân yng Nghymru. Heddiw, dim ond ychydig o felinau traddodiadol sydd ar ôl, ond maent yn parhau i gynhyrchu cynhyrchion gwlân o ansawdd uchel sydd o werth am eu gwydnwch a'u patrymau unigryw.

The map includes both industrial and craft scale weaving outlets as outlined in our recently commissioned scoping study into weaving outputs in Wales. Click on a hotspot on the map for more information.

 

 

Melin Wlân Trefriw
Busnes teuluol ers 1859, cai'r gwlân ei brosesu gan ddefnyddio peiriannau
wedi eu pweru gan drydan a gynhyrchwyd gan dyrbin dŵr o'r 1940au.
Mae siop ar y safle lle gallwch brynnu gorchuddion gwely traddodiadol Cymreig,
carpedi teithio a brethyn sydd wedi ei gwehyddu ar y safle. Cai'r defnydd â gynhyrchwyd ei ddefnyddio mewn blancedi,
clustogau, dillad ac ategolion.
Maen't hefyd yn gwerthu nwyddau gwlân o draws y byd yn y siop.
goods and gifts.
Ymweld a'u Gwefan

 

1 of 18

Melin Wlân Brynkir

Yn wreiddiol yn felin ŷd, cafodd Brynkir ei droi yn felin wlân yn 1850 ac wedi bod yn
cynhyrchu yn barhaus ers 1950 gan ddefnyddio pŵer trydan dŵr. Maent yn dal i greu eu cynhyrchion eu hunain yn eu patrwm unigryw eu hunain.

2 of 18

Curlew Weavers

Melin Wlân deuluol wedi ei leoli yng
nghwm Teifi sydd yn arbenigo mewn ystad eang
o gynhyrchion gwlân wedi eu gwehyddu yn ogystal a sgwrio, cardio,
nyddu a gwehyddu comisiwn.

Ymweld a'u Gwefan

3 of 18

Rock Mill

Rock Mill yw'r unig felin sydd yn weithredol ar raddfa fasnachol yng Nhymru
sydd yn cael ei bweru yn gan olwyn ddŵr.
Cafodd y felin ei adeiladu yn y 1890au gan
aelod or deulu y perchennog presenol ac
mae wedi aros ofewn y teulu.
Heddiw, mae'n cynhyrchu gorchuddion gwely, blancedi, carpedi, ac ategolion. Ymweld a'u Gwefan

4 of 18

Melin Teifi

Cafodd Melin Teifi ei sefydlu yn 1981 mewn stâd ddiwydianol fach yn Henllan.
Symudwyd i safle Amgueddfa Wlân Cymru
yn 1984 ac yn ddiweddar wedi cael ei gaffael gan yr amgueddfa.
Mae'r fein yn canolbwyntio ar gynhyrchu brethyn, tweed, blancedi, siôlau, dillad traddodiadol cymreig a llawer mwy!
Ymweld a'u Gwefan

5 of 18

Melin Wlân Elvet

Melin wlân wedi'i phweru gan ddŵr sydd wedi bod yn gweithredu fel melin wehyddu ers diwedd y 1870au. Mae'r felin ar gau ar hyn o bryd ac yn cael ei hadnewyddu gan 'The London Cloth Company'.

6 of 18

Melin Tregwynt
Mae melin wedi bod ar y safle hwn ers yr 17eg ganrif, pan fyddai ffermwyr lleol yn dod â'u cnuoedd i'w nyddu i edafedd a'u gwehyddu i flancedi gwlân Cymreig cadarn. Yn eiddo i’r un teulu ers 1912, daeth y Felin yn 'Employee Owned Trust' yn 2022. Mae’r felin yn cynhyrchu blancedi a chlustogau gwlân Cymreig, ynghyd â chlustogwaith, dillad chwaethus, ategolion a bagiau.
Ymweld a'u Gwefan

7 of 18

Melin Wlân Solva

Ar safle melin warping a adeiladwyd yn 1899. Mae'r felin yn cynhyrchu ffabrig gwehyddu ar ei gwyddiau hanesyddol fel y mae wedi'i wneud ers dros 100 mlynedd. Dros y blynyddoedd mae Melin Solfach wedi bod yn adnabyddus am wehyddu lloriau gwehyddu fflat a dyma'r unig felin yng Nghymru i arbenigo yn hyn. Mae’r felin hefyd yn cynhyrchu rygiau llawr, blancedi gwlân Cymreig, clustogau, dillad ac ategolion.
Ymweld a'u Gwefan

8 of 18

Melin Dolwerdd

Melin Dolwerdd Mill are based in historic weaving hub of  Dre-Fach Felindre.

The mill designs and produces in wool, silk and mohair and specialises in floor rugs.

9 of 18

National Wool Museum

The National Wool Museum has trained crafters that, as well as demonstrating their hand craft skills to visitors, are fulfilling some of the increasing demand for products with provenance while supporting our rural economy and stimulating opportunities for young people.

10 of 18

Esgair Foel

Esgair Moel Woollen Mill was originally built in Powys in 1760 during a time when the woollen industry was one of the most important in Wales. The mill was moved to the St. Fagans Museum in 1949.

The mill is still a working building where Dewi, the Museum weaver continues to make a variety of woollen goods.

These are sold in the Museum shop as well as many other places around Wales.

11 of 18

Sioni Rhys Handweavers

Sioni Rhys Handweavers is a partnership of designer and weavers producing wraps and woollen throws which often adapt traditional Welsh designs. Their studio is situated at the edge of the Black Mountains in north Monmouthshire.
The Inspirations for the textiles are drawn from the landscape, the seasons and of course contemporary design including the work of European designers.

12 of 18

Melin Trefin

Welsh Weaving Centre producing fine woven products and wall art on looms in-house. Woven arts centre producing traditional local craft and supplying premium welsh products. Stockists of Clogau, Rhiannon, Tweedmill, Lavinia and local food produce.

13 of 18

Llio James

I work on a traditional dobby loom which fills every corner of my small attic studio. Living and working in the same space allows me to experiment with colour, pattern and yarns. It also allows me to see how the cloth works in day to day spaces before developing my design choice.

Website

 

14 of 18

Glenbach Weaving

We’re three sisters – Welsh valley girls and coalminer’s daughters, who share a passion for wool craft. We were born and bred in Mountain Ash, in a south Wales mining valley, where our small coalminer’s house was often filled with wool and fabric. Our dear Mam was always making something – sewing furnishings, clothes for us and knitting too – how could we not fail to be inspired! So very soon all things woolly became a great passion for us too!

 

website

 

15 of 18

Laura Thomas

Laura Thomas is an established woven textile artist, designer and maker specialising in producing unconventional textiles for contemporary spaces. Laura has work in the permanent collection of The Victoria & Albert Museum, The Powerhouse Museum (Australia), The Crafts Study Centre and the National Wool Museum, as well as numerous private collections.

Website

16 of 18

Riitta Sinkkonen Davies Handweaving

Riitta Sinkkonen Davies is a textile artist based in Pembrokeshire in south-west Wales. In addition to selling work from her own workshop, Riitta has exhibited in numerous national and international exhibitions. She has also been commissioned to produce work for many private clients, several national museums and institutions.

17 of 18

Snail Trail Handweavers Established in 1975, is the partnership of Martin & Nina Weatherhead and is based at Penwenallt Farm in the beautiful, rural countryside of Pembrokeshire, West Wales. Since 1980 Martin has been running residential and non-residential courses in weaving, spinning and dyeing in his studio and he also runs weaving and dyeing workshops for Guilds of Weavers, Spinners and Dyers throughout the UK. 

18 of 18
cyWelsh