Adroddiadau ac Astudiaethau

Isod mae adroddiadau gafwyd eu cyhoeddi yn ddiweddar sydd yn berthnasol i'r diwydiant gwlân, mae rhain yn cynnwys adroddiadau ac astudiaethau sydd wedi'u comisynnu gan y prosiect Gwnaed â Gwlân drwy ein cronfa astudiaethau cwmpasu.

Adroddiadau ac Astudiaethau

dafad lanolin

ASTUDIAETH GWMPASU: DEFNYDD O LANOLIN

Alison Harvey, Maria Watts, Hazel Ann Nash & Nerys Llewellyn Jones – Rural Advisors May 2023

ASTUDIAETH GWMPASU: CANLLAWIAU LLWYBRAU GWLAN ARNODOL

Gwnaed â Gwlân, cyhoeddiwyd Mai 2023

Defaid Aml Bwrpas, Adroddiad Diwedd Prosiect

James Hughes- Grŵp Ymgynghori Lafan cyhoeddiwyd Mawrth 2023

SCOPING STUDY:
Identifying Wool Learning Materials in Wales

Meinir Lloyd Jones – Lafan Consulting Group published November 2022

Identifying Ways of Adding Value to Wool in Rural Denbighshire and Flintshire: Feasibility Study

by Cumulous Consultants Ltd published 2010

Current State And Potential Of The Wool Industry In Gwynedd

by Geraint Hughes and Jen Hunter published 2019

Norway KRUS Final Report

Enhancing local value chains
in Norway, Oslo Metropolitan University published 2022

*NEWYDD* ASTUDIAETH GWMPASU: WLÂN CYMRU AR GYFER CEISIADAU YNYSU

Wool Insulation Wales published July 2023

Syniadau ar gyfer mentrau defaid

Arloesi Gwynedd Weldig, Menter Mon cyhoeddiwyd Mai 2023

SCOPING STUDY:
Report on the work of wool Supply Chains

Geraint Hughes – Lafan Consulting Group published January 2023

SCOPING STUDY:
Introducing wool into the curriculum' discussion report

Meinir Lloyd Jones – Lafan Consulting Group on behalf of Made with Wool, Menter Môn, published September 2022

SCOPING STUDY:
Welsh Wool Report Recommendations for the fashion, textile and manufacturing sector

Meg Pirie – Fashion Roundtable published November 2022

Literature Review: The Potential For Composting Wool and Bracken

Dr William Stiles – IBERS, Aberystwyth University.

Astudiaeth Newydd yn fuan!

Gwnaed â Gwlân

Syniadau arloesol i fentrau defaid yng Ngwynedd

Geraint Hughes - Grwp Ymgynghori Lafan cyhoeddiwyd Medi 2022

SCOPING STUDY: into Weaving Outputs in Wales

Cwmni CELyn on behalf of Menter Môn published January 2023

SCOPING STUDY: New technologies in Wool Scouring

Dr Graham Ormondroyd – Bio Composites Centre Bangor University published October 2022

SCOPING STUDY:
Sheep’s wool as a carbon sequestration tool

by Dr David Cutress: IBERS, Aberystwyth University published 2022

Irish Wool Industry Report

Department of Agriculture, Food and the Marine; Review of market opportunities for Irish-grown wool-based producers published 2022

The use of wool in compost and other alternative applications

Dr Cate Williams – IBERS, Aberystwyth University published July 2020

cyWelsh